برند های شرکت

شرکت تجهیزات پزشکی برنا طب ایساتیس تولیدات خود را با برند ثبت شده سرنگ بیک در بازار عرضه می کند. 
 علامت تجاری شرکت برنا طب ایساتیس که بر روی تمامی محصولات حک شده است NS می باشد.