راه اندازی خط تولید سرنگ 20 سی سی

راه اندازی خط تولید سرنگ 20 سی سی

خط تولید سرنگ 20 سی سی با برند N-LOCK  به جهت تولید برای شرکت مبتکران نوین پزشکی سپهر در مجموعه برنا طب ایساتیس راه اندازی و بهره برداری رسید.